mantraN

Mantran är ord eller stavelser som ger upphov till speciella ljud och vibrationer. Mantrans ljudvibrationer påverkar kroppen och sinnet på ett positivt sätt. Man kan antingen sjunga eller säga mantran högt eller recitera dom tyst inom sig.

Ordet mantra är sammansatt av orden man som betyder sinne och tra som betyder våglängd eller verktyg. Ett verktyg för sinnet skulle man kunna sammanfatta det som. De används i samband med meditation och som inledning och avslutning på ett yogapass. 

Mantrameditation är en teknik för att rena det undermedvetna. När man upprepar samma ord om och om igen får sinnet ingen ny stimulans, och det gör att tankeverksamheten avtar. Istället kan det komma upp tankar, känslor och minnen som legat lagrade i det undermedvetna. När dessa tankar kommer upp till en medveten nivå, bearbetas och integreras de i sinnet, vilket innebär att det undermedvetna renas.

När man uttalar mantran högt klickar man med tungan upp mot gommen vilket stimulerar körtlar i hjärnan. När hypothalamus, hypofysen och tallkottkörteln blir stimulerade på detta sätt skickar de ut hormoner som skapar balans och harmoni i kropp och sinne. Varje mantra har en mening och betydelse och de fungerar som positiva affiramationer. 

vanliga mantran

ONG NAMO GURU DEV NAMO (intoning)
Vi tonar in varje yogapass med detta mantra. Detta för att signalera för dig själv att yogapasset startar. Betyder:
”Jag kallar på och öppnar mig inför den universella kreativa energin som nu ska hjälpa mig från mörker till ljus, från okunskap till insikt.”

SAT NAM (uttoning och mantra vid yogaövningarna)
Vi tonar ut varje yogapass med detta mantra. Detta för att signalera för dig själv att yogapasset slutar. Vi använder även detta mantra då vi gör asanas, yogaövningar, för att hålla fokus. Betyder:
”Jag är sann” eller ”Sanning är min identitet”.

SA - TA - NA - MA (används bl a i meditationerna Kirtan Kriya & Smiling Buddha)
Sa - betyder födelse, Ta - betyder liv, Na - betyder död
Ma - betyder återfödelse eller transformation