meditation

bön är att prata till universum eller gud, meditation är att lyssna

Många människor är väldigt noga med sin fysiska hygien. Meditation är ett utmärkt sätt att ta hand om sin psykiska hygien. Det är också ett fantastiskt verktyg för självutforskande. Meditation ingår i varje kundaliniyogapass.

Enligt yogisk tradition identifierar vi oss med vårt inre jag, själen, snarare än våra tankar och känslor.

I kundaliniyoga strävar man efter att etablera ett ”observerande jag” som kan betrakta tankarna och känslorna, istället för att gå vilse bland dom och ta allt man tänker och känner för sanningar. Meditation är ett sätt att skapa medvetenhet om sina tanke- och känslomönster och sin kropp. I denna process är det viktigt att välkomna alla tankar och känslor, behagliga som obehagliga. Att acceptera och tillåta allt som kommer och låta det flyta upp till ytan. När man ökar sin medvetenhet förlorar automatiskt tankar och känslorna sitt inflytande över en och det blir lättare att släppa taget om dem. På så sätt fungerar meditation som en reningsprocess för psyket.

Då man mediterar sitter man stilla och låter kroppen slappna av. Man har en eller flera fokuspunkter dit du riktar din uppmärksamhet, till exempel mot en punkt mellan ögonbrynen; Tredje Ögat eller ett andningsmönster. Det är lätt att tro att man ska sluta tänka när man mediterar men man kan inte stänga av tankarna. Sinnet skapar hela tiden nya tankar, vår uppgift är att behålla närvaron och betrakta tankarna, liksom lite på håll. Du kommer tappa fokus då du mediterar, det hör till. När du märker att du flugit iväg, noterar du detta och återgår till ditt fokus. 

effekter av meditation

  • Skapar inre lugn
  • Renar det undermedvetna
  • Stärker intuitionen
  • Eliminerar osäkerhet och rädsla
  • Bygger upp inre kraft och styrka
  • Hjälper mot sömnsvårigheter & depression
  • Ökar kreativiet & prestationsförmåga
  • Hjälper vid behandling av beroende